Sekundy v Archeoparku

6. září 2022 se třídy 2.A a 2.B zúčastnily dějepisné exkurze v Archeoparku v Chotěbuzi-Podoboře. Průvodci pro žáky připravili aktivity spojené s pravěkým osídlením našeho regionu – každodenní život Slovanů, struktura hradišť, práce archeologů během vykopávek a rekonstrukcí. V rámci prohlídky expozic v multifunkčním výukovém centru a replice slovanského hradiska žáci absolvovali také interaktivní zážitkové aktivity, při kterých se ještě více seznámili se životem našich předků – mleli obilí na žernovech, vyzkoušeli si lukostřelbu, do voskových tabulek si napsali své jméno hlaholicí a v rekonstruovaném nalezišti odkrývali pozůstatky kostí a keramiky.

Mgr. Lenka Foltýnová Glacová