Simulace zastupitelstva

Dne 29. 1. 2024 jsme se zúčastnili simulace jednání zastupitelstva města Ostravy, na jejíž organizaci se podíleli Daniel Lukas a Adam Procházka ze 6. A.

Dopolední program byl nejprve zahájen primátorem Ostravy Janem Dohnalem, poté následovala diskuze se zastupitelem a bývalým primátorem Tomášem Macurou. Po krátké přestávce jsme měli prostor debatovat s panem Horákem, zástupcem značky FajnOVA, který nám popsal, jak funguje strategický plán rozvoje města Ostravy. Avšak tímto diskuze nekončily a i po obědové pauze jsme měli možnost zjistit spoustu zajímavostí týkajících se práce politiků. Konkrétně tedy náměstkyně primátora Andrey Hoffmanové a primátora Jana Dohnala, kteří zodpověděli všechny naše dotazy, a pan primátor dokonce prozradil, že se bude stavět nová hokejová hala.

Následoval stěžejní bod programu, a to samotná simulace jednání zastupitelstva. I přes pár nejasností v projednávaných bodech bylo jednání velice zajímavé a hádky s „kolegy“ z SPD tomu ještě přispívaly.

Mezi pěti nejlepšími řečníky byli oceněni také tři studenti naší školy, všichni ze 6. A. Klára Kludská a Anna Šindelovská dostaly od pana primátora malý dárek a Ondřeji Seibertovi byla za 2. místo nabídnuta jednodenní stáž v kanceláři Andrey Hoffmanové.

Celý den jsme si všichni užili a těšíme se na příští ročník!

David Procházka, sexta A & Matěj Ševčík, sexta B