Soutěž Finanční gramotnost

Naše škola se v letošním roce zapojila do soutěže Finanční gramotnost, která je napojena na úspěšný celosvětový projekt Global Money Week – Světový týden vzdělávání o penězích a finanční gramotnosti zaměřený na děti a mládež. Cílem projektu je upozornit na nutnost osvojování si zdravých finančních návyků od útlého věku až do dospělosti. Studenti soutěžili ve dvou kategoriích – nižší gymnázium (sekundy-kvarty) a vyšší gymnázium (kvinty-septimy). 

A s jakými tématy se studenti ve školním kole museli vypořádat? Otázky byly zaměřeny na neproblematičtější témata světa financí, mezi které patří bezhotovostní placení, ochrana osobních údajů, kritické posouzení nabídky služeb a zboží, sestavení rozpočtu, úročení, porovnání finančních produktů, finanční plánování, vznik a rizika půjček, kyberbezpečnost nebo inflace.  

Tří nejúspěšnější soutěžící z obou kategorií vytvoří družstva, která budou za naši školu bojovat v okresním kole.  

Kategorie NG

1. místo   Kristýna Holoubková 4. A

2. místo   Adam Lubojacký 3. A

3. místo   Eliška Theimerová 4. B

Kategorie VG

1. místo   Vít Nevrlý 6. B

2. místo   Matyáš Sněhota 5. B

3. místo   Eva Knápková 7. B

Gratulujeme a držíme palce do dalších klání! 

Mgr. Markéta Skálová