Statutární město Ostrava

Spolupráce při vyhledávání a podpoře talentovaných žáků Gymnázia Ostrava-Zábřeh.

Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu je zaměřen na podporu projektů za účelem rozvoje zejména technických a přírodovědných oblastí, čtenářské a matematické gramotnosti, systematickou podporu nadání, řízení rozvoje nadání a vytváření podmínek pro mimořádné talenty na území statutárního města Ostravy.