Třídní schůzky pro nastupující ročníky, 20. června 2022

Zveme nově nastupující žáky a jejich rodiče na třídní schůzky.

Termín: 20. června 2022
Čas: 17:00 hodin
Místo: učebna PHP
Pozvaní: rodiče vč. žáků, kteří nastupují 1. 9. 2022 do prvních ročníků.

Budou poskytnuty informace o stravování, učebnicích, rozdělení do tříd, plánu školního roku – zahájení školního roku, adaptační aktivity, apod..
Seznámíte se s třídními učiteli, vedením školy, metodikem prevence, výchovným poradcem a školní psycholožkou.

Těšíme se na Vás!