Úspěch žáků Gymnázia Ostrava-Zábřeh v Astronomické olympiádě

Před finále jsme museli projít školním a krajským kolem, která se lišila v dostupnosti zdrojů. U nich jsme totiž mohli používat internet a libovolnou literaturu. Do finále jsme s sebou mohli mít pouze jeden list papíru popsaný z obou stran, který otestoval úspornost našeho písma.

Samotný test byl rozdělen do tří částí. První nás čekala část praktická, kde jsme z projekce poznávali souhvězdí, planety a objekty hlubokého vesmíru. Následně si organizátoři prozkoušeli i naše ostatní vědomosti na otázkách druhé části. Ty zaujímaly celé spektrum od historie vesmíru po pilotované kosmické lety. Na část poslední nám vyměnili sál planetária za kinosál, kde nás čekala část početní. V té jsme počítali oběžné dráhy sond a teploty na povrchu exoplanet, tedy planet obíhajících jinou hvězdu než Slunce.

Po testování nás čekal oběd a projekce filmu na největší projekční ploše v republice. Atmosféra už ale nebyla tak pokojná jako před testem, začínalo panovat napětí a zvědavost nad našimi výsledky. Těch jsme se dočkali po dvou hodinách. Slavnostního vyhlášení se ujal předseda soutěže Dr. Ing. Jan Kožuško. Tím, co nám řekl, jsme byli příjemně překvapeni – z celkových 11 úspěšných řešitelů jsme byli 3 z naší třídy. Lada Srpová obsadila krásné 8.-9. místo a její sestra Stela Srpová a Matěj Hošek se dostali i na stupně vítězů, přesněji na 3., respektive 2. místo.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří nám tento úspěch umožnili, tedy nejen komisi olympiády za její organizaci, ale i paní profesorce Lence Plachtové a oktavánům Radku Mielcovi a Josefu Knápkovi za vedení astronomického kroužku, ve kterém nás řádně připravili.

Více o soutěži se dočtete na stránkách Astronomické olympiády nebo v článku Dr. Ing. Kožuška.

 

Matěj Hošek, kvarta A