Velikonoční Raduň

Ve středu 20. dubna se uskutečnila dějepisná exkurze sext na Opavsko, kde si měli studenti možnost prohlédnout interiéry a exteriér zámku Raduň. Zámek Raduň je původně gotická tvrz, přestavěná v 16. století na renesanční zámek. V držení zámku se vystřídala řada majitelů, až koncem 18. století přešel do rukou svobodných pánů Mönnichů a vzápětí sňatkem na Larische ze Lhoty a následně na Larisch-Mönnichy. Za hraběnky Anny Larisch-Mönnichové byl v první třetině 19. století zámek přestavěn do dnešní podoby. Současně s přestavbou zámku se realizovaly i úpravy jeho okolí. Byla postavena např. novoklasicistní oranžérie. V téže době vznikal také nový přírodně krajinářský park. Po znárodnění v roce 1947 připadl zámek Ministerstvu zemědělství a později se v jeho držení vystřídalo množství dalších institucí.

Eva Skotnicová