Velký úspěch našich rakeťáků

Soutěž začala sérií online workshopů, během kterých nám organizátoři představili pravidla soutěže, dali nám tipy na řešení častých problémů a ukázali nám, jak pracovat se softwarem na simulaci letu rakety.

Následně jsme se pustili do práce na raketě, důkladného testování komponent, které jsme použili, a opravování odhalených nedostatků. Všechny výsledky protokolů jsme následně zkompilovali do závěrečné zprávy pro organizátory a čekali jsme, zdali vyhodnotí naši raketu jako bezpečnou a letuschopnou.

Naštěstí se tak stalo, a tak jsme se mohli 14. července zúčastnit startovního dne na brněnském letišti v Medlánkách. Při registraci na místě jsme dostali vajíčko, pasažéra naší rakety, a maketu motoru, abychom mohli naši raketu sestavit a připravit ke startu. Po hodině vyčleněné na přípravy jsme se dostavili na předletovou kontrolu, kde naše raketa byla prohlášena za připravenou a poslána na startovní rampu. Po nainstalování motoru a odpočtu raketa vzlétla do výšky 543 metrů, otevřel se padák a raketa bezpečně přistála s minimálním poškozením na kukuřičném poli.

V celkovém hodnocení, ve kterém organizátoři bodovali nejen dostup rakety, ale také závěrečnou zprávu a přesnost modelu letu rakety, jsme skončili na krásném druhém místě.

 

Tadeáš Těhan & Matěj Hošek & Ondřej Skála & Daniel Lukas, sexta A