Volný den vyhlášený ředitelem školy

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji na pondělí 27. listopadu 2023 volný den (tzv. ředitelské volno) pro žáky školy.

Důvodem je stávka pracovníků školství.

Školní jídelna sportovního gymnázia rovněž nebude v provozu. Žákům bude oběd odhlášen automaticky.

S pozdravem

Mgr. Vít Schindler
ředitel školy