VYDRA – výlet do reálné vědecké práce ve fyzice

Na podzim se vybraní žáci 5. A zúčastnili semináře, který organizuje Fyzikální ústav AV ČR. V rámci uvedeného semináře nám odborní pracovníci přiblížili vědeckou práci a připravili nás na budoucí řešení otevřených badatelských úloh Turnaje mladých fyziků.

S dalšími studenty jsme dostali k řešení přidělenou úlohu. Začali jsme brainstormingem a bádáním. Po prozkoumání relevantních parametrů jsme si rozdělili domácí měření, které jsme prováděli před další cestou do Prahy.

Díky první Vydře jsme se naučili pracovat s diferenciálními rovnicemi, jak postupovat při řešení úloh s otevřeným koncem a jak nejlépe zpracovávat data z měření. Ve svém domácím měření jsem se zaměřil na různé typy granulárních materiálů a různé typy vložených nástrojů.

V druhé části na konci října jsme ve skupinách sdíleli výsledky, diskutovali nad měřeními a dávali dohromady náš finální výstup, tzn. zhodnocení a prezentaci souhrnných výsledků.

Kurzy Vydry obsahovaly také spoustu přednášek o zajímavých aktuálních tématech v různých oblastech fyziky. Celkově byla akce velmi obohacující, poznal jsem nové lidi se stejnými zájmy, a hlavně jsem se posunul v experimentální fyzice.

Ondřej Skála, kvinta A