Vyhlášení termínu voleb do školské rady

V souladu se Zásadami zřizování školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách zřizovaných Moravskoslezským krajem ze dne 27. 4. 2009 č. usnesení 15/782, v platném znění,

V O L E B N Í  K O M I S E  V Y H L A Š U J E

termín voleb členů školské rady Gymnázia, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace,

  • za pedagogické zaměstnance – 19. září 2023 v čase od 13:00 do 14:00,
  • za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků – úterý 19. září 2023 od 16:45 do 18:00.

Volby proběhnou přímou volbou, tajným hlasováním v místnosti UJ1.

Návrhy kandidátů podávají zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků, zletilí žáci a pedagogičtí zaměstnanci školy volební komisi prostřednictvím návrhové listiny umístěné v kanceláři č. 5 (sekretariát školy) nebo elektronicky na adresu info@gvoz.cz společně s písemným souhlasným stanoviskem navrženého kandidáta s nominací. Návrhy se mohou podávat nejpozději do 4. září 2023 do 12:00 hodin. Součásti návrhu je písemný souhlas navrženého, že s nominací souhlasí.

Osobami oprávněnými volit jsou:

  • všichni pedagogičtí zaměstnanci školy (každý disponuje právě 1 hlasem);
  • všichni zletilí žáci školy (každý disponuje právě 1 hlasem)
  • zákonní zástupci nezletilých žáků školy (na každého nezletilého žáka školy připadá právě 1 hlas).

Volební komise k přípravě a provedení voleb pracuje ve složení:

  • Mgr. Jiří Surma
  • Mgr. Petr Palička
  • Mgr. Zdeněk Pospíšil
  • Mgr. Ivan Tauber
  • Mgr. Petra Fialová

Dokumenty