Výzva k podání nabídky – Výměna rozvodů zdravotechniky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu jsou stavební a instalatérské práce, dodávka zdravotechniky, obkladačské práce apod.

Podrobná specifikace je uvedena v obchodních podmínkách.

Přílohy: