Výsledky 1. kola přijímacího řízení – 18. 5. 2023

Obor 79-41-K/81 – osmileté studium

Zákonný zástupce přijatého uchazeče musí potvrdit úmysl uchazeče vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním zápisového lístku, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Pořadí uchazečů bylo stanoveno podle celkového počtu dosažených bodů. Nejlepšího výsledku dosáhl uchazeč s nejvyšším počtem bodů. Pokud splní podmínky přijímacího řízení více uchazečů, než kolik lze přijmout, je pro přijetí rozhodující jejich pořadí podle výsledků přijímacího řízení v souladu se stanovenými kritérii.

Bodový zisk prvního přijatého: 115
Bodový zisk posledního přijatého: 68

Vzhledem k tomu, že 3 uchazeči, řádně omluveni, nekonali jednotnou přijímací zkoušku a budou ji konat v náhradním termínu, mohl ředitel školy přijmout pouze 57 uchazečů. O 58.-60. místě bude rozhodnuto až po vyhodnocení náhradní zkoušky.

Zápisový lístek prosím odevzdejte osobně na sekretariátu školy do 16. května 2023 (pracovní doba sekretariátu po– pá  7:30 – 15:00 h) nebo předejte k přepravě provozovateli poštovních služeb – stačí razítko pošty s tímto datem.

28. 4. 2023

Mgr. Vít Schindler
ředitel školy

Odpovědi na nejčastější situace, které mohou nastat po přijímacích zkouškách

Jak zjistím výsledek žáka, kde získám identifikační číslo?
Identifikační číslo (kód) žáka ve výsledkových listinách je pro každou školu jiné! Kód Vám byl zaslán společně s pozvánkou k přijímacím zkouškám. V případě, že tento kód již neznáte, prosím
kontaktujte nás.

Jak si mohu vyzvednout rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu a současně podat odvolání proti nepřijetí nebo zápisový lístek?
Rozhodnutí o přijetí žáka ke studiu si může vyzvednout zákonný zástupce žáka osobně na sekretariátu školy v pracovních dnech od 3. – 16. 5. 2023 od 7:30 do 15:00 hodin.  V těchto dnech je současně možné odevzdat zápisový lístek. Rozhodnutí o přijetí se uchazečům nezasílá.

Rozhodnutí o nepřijetí žáka ke studiu si může zákonný zástupce vyzvednout na sekretariátu školy ve středu 3. května od 9:00 do 15:00 a dále ve čtvrtek dne 4. května od 7:00 do 12:00. Následně bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno poštou.

Byl jsem přijat a chci k vám nastoupit.
Blahopřejeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za vaši důvěru. Pokud jste rozhodnutí, že budete studovat na našem gymnáziu, máte od zveřejnění rozhodnutí 10 pracovních dnů na to, abyste
odevzdali zápisový lístek. V tomto školním roce termín pro odevzdání zápisového lístku uplyne 16. května 2023. Moc Vás však prosíme, abyste to udělali co nejdříve, abychom věděli, kolik míst nám zbývá pro ty, kteří skončili pod čarou. Zápisový lístek Vám měla vydat vaše základní škola (musí být opatřen razítkem školy).

Chtěl bych u vás studovat, ale skončil jsem „pod čarou“.
Většina žáků využila možnost podání přihlášky na dvě školy. Doporučujeme podat odvolání proti nepřijetí, které si můžete stáhnout z našich webových stránek. U odvolání není třeba psát žádný důvod. Jakmile se uvolní místo, přijmeme dalšího odvolaného uchazeče dle umístění.

Přijďte si do školy převzít rozhodnutí o nepřijetí osobně – je to rychlejší než čekat, až přijde poštou.

Pokud budete chtít podat odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí, dostanete od nás úplně vše, jen do připraveného formuláře napíšete svá jména a podepíšete ho. Hlavně nezapomeňte, že na podání odvolání máte 3 pracovní dny ode dne převzetí rozhodnutí o nepřijetí.

Jakmile se dozvíme, že máme volné místo, okamžitě voláme tomu zájemci, který je na řadě, aby měl předběžnou informaci, že uspěl.

V případě, že budete přijati na druhou školu a u nás se ocitnete tzv. pod čarou, můžete na druhé škole odevzdat zápisový lístek a u nás podat odvolání. Pokud Vám vyhovíme, druhá škola vám zápisový lístek vrátí a vy ho následně můžete uplatnit u nás.