Výsledky testování ČŠI

V prosinci 2022 se žáci našich kvint a sext zúčastnili výběrového zjišťování výsledků žáků v oblasti přírodovědných, resp. čtenářských dovedností, které realizovala Česká školní inspekce.

Žáci kvint absolvovali test zjišťující úroveň jejich přírodovědných dovedností. Dosáhli průměrné úspěšnosti 73 %, což je výrazně nad celorepublikovým průměrem (57 %). Ve srovnání obou tříd byli úspěšnější žáci kvinty A s průměrnou úspěšností 77 %, v kvintě B 70 %. Nejlepší individuální výsledek v kvintě A zaznamenala Stela Srpová (99 %), v kvintě B Matěj Ševčík (93 %).

Žáci sext absolvovali test mapující jejich čtenářskou dovednost. Dosáhli průměrné úspěšnosti 68 %, což je výrazně nad celorepublikovým průměrem (54 %). Průměrná úspěšnost žáků obou tříd byla na podobné úrovni, v sextě B 69 %, v sextě A 67 %. Nejlepšího individuálního výsledku v sextě A dosáhla Anna Procházková, v sextě B Karla Šrubařová (obě s úspěšností 87 %).