Výsledky voleb do školské rady gymnázia

Dne 19. 9. 2023 proběhly volby do školské rady Gymnázia, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace.

Za pedagogické zaměstnance volilo 64 % oprávněných voličů. Zvoleni byli následující kandidáti:

  • Mgr. Monika Číhalová
  • Mgr. Petra Krchňáková

Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků volilo 35 % oprávněných voličů. Zvoleni byli kandidáti:

  • Ing. Jakub Staško
  • Jana Dvořáčková

Ve volebním období 2023 – 2026 bude školská rada pracovat v následujícím složení:

  • doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D. – za zřizovatele školy (jmenován do funkce od 1.9.2023)
  • Ing. Yveta Kovalčíková – za zřizovatele školy (jmenován do funkce od 1.9.2023)
  • Mgr. Monika Číhalová – za pedagogické zaměstnance školy (zvolena do funkce od 19.9.2023)
  • Mgr. Petra Krchňáková – za pedagogické zaměstnance školy (zvolena do funkce od 19.9.2023)
  • Ing. Jakub Staško – za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy (zvolen do funkce od 19.9.2023)
  • Jana Dvořáčková – za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky školy (zvolena do funkce od 19.9.2023)