Výzkum v biologickém semináři

V letošním školním roce studenti navštěvující seminář a cvičení z biologie povznesli úroveň předmětu opět o level výše. Jejich seminární práce bude totiž založena na vlastním výzkumu. Seminaristé si vybrali následující témata a vytyčili tyto cíle:

TÉMA CÍL
Zlepšení mozkové kapacity. Během jednoho měsíce vycepovat mozek k lepším výkonům pomoci balíčku karet.
Vliv opakovaného strečinku na mobilitu a flexibilitu těla. Přesvědčit své tělo, že schopnost dostat se do flexibilně náročných poloh je hračka.
Výkonnostní a mentální změny v souvislosti s pohybem. Během třiceti dnů dosáhnout každodenním během (10 km) ideálního mentálního rozpoložení a zlepšení kondice.
Lidské tělo bez kofeinu a nezdravých cukrů. Pozorovat tělesné i mentální změny po odstranění vybraných, značně návykových složek jídelníčku.
Přechod na veganství. Zbavit své tělo neduhů pomoci změny stravy, optimalizovat váhu.
Leukodystrofie H – ABC. Představit onemocnění, jímž trpí jediný člověk na světě, jehož osobně znám.
Důsledky obezity na zdraví. Optimalizace váhy jako důsledek změny životního stylu.
Welfare koček. Změnit potravní chování kočky (v osobním vlastnictví) se záměrem zlepšit její život a zdraví (bez ohledu na její přání).
Kalorický deficit. Zhodnotit dopady omezeného příjmu potravy na vzhled a mentální rozpoložení jedince.
Vyřazení modrého světla před spánkem. Během jednoho měsíce sledovat pozitivní dopad absence modrého světla na lidský spánek.

 

Mgr. Marcela Dudová