Za historií rodného města

Svou ostravskou pouť jsme započali před katedrálou Božského Spasitele, kde si nás vyzvedla naše průvodkyně. Nejprve jsme se dozvěděli, proč byla katedrála postavena, co se s ní dělo během války apod. Po dokončení naší prohlídky jsme se přesunuli k další zastávce – kostelu svatého Václava. Exkurzi jsme zakončili v muzeu. Během prohlídky jsme mohli sledovat vývoj Ostravy od jejího založení až do konce 20. století. Exkurze byla příjemným zpestřením pracovního týdne a společně jsme si ji užili.

Eliška Adámková, sexta B