Začíná školní rok 2022/2023

Milí žáci a žákyně,

vítejte po dvou měsících prázdnin zpátky ve škole. Přejeme vám příjemný a úspěšný školní rok a spoustu nově získaných přínosných vědomostí a dovedností.

Jaká bude organizace výuky 1. a 2. 9.?

 • primy:
  Čt 1. 9. (8:10 – 9:50)
  – třídnické hodiny – seznámení se školou, školení k bezpečnosti a ochraně zdraví, školní řád
  Pá 2. 9. (8:00 – 16:30) – adaptační aktivity – seznamovací aktivity pod vedením externích lektorů
 • ostatní třídy:
  Čt 1. 9. (8:10 – 8:55) – třídnické hodiny – školení k bezpečnosti a ochraně zdraví, školní řád aj.
  Pá 2. 9. – výuka podle aktuálního rozvrhu hodin (bude zpřístupněn v Bakaláři)

Platné rozvrhy hodin viz Bakaláři.

 

A na jaké akce v příštím školním roce se můžete těšit?

V září 2022 si připomeneme 65. výročí založení naší školy. Těšit se můžete na Almanach školy, na mimořádný den otevřených dveří v sobotu 17. 9. v dopoledních hodinách a v tentýž den večer oslavy vyvrcholí společenským večírkem v DK Akord.

Dále připravujeme tradiční školní akce: především adaptační a stmelovací aktivity, zejm. pro žáky prim a kvint, lyžařský kurz v sekundě a v kvintě, cyklistický sportovní kurz pro septimy, exkurzi do Prahy pro oktávu, Vánoční koncert, v únoru školní ples, v červnu školní výlety, Sportovní den a Zájmové dny, spoustu zajímavých exkurzí, besed, přednášek a projektů a mnoho dalšího.