Zahájení školního roku 2023

Milí žáci a žákyně,

vítejte po dvou měsících prázdnin zpátky ve škole. Přejeme vám příjemný a úspěšný školní rok a spoustu nově získaných přínosných vědomostí a dovedností.

Jaká bude organizace výuky od 4. září 2023?

Primy

 • 4. září (8:10 – 9:50) – třídnické hodiny v kmenových učebnách– seznámení se školou, školení k bezpečnosti a ochraně zdraví, školní řád
 • 5. – 6. září – adaptační pobyt – Štramberk – seznamovací aktivity
 • 7. září – mimořádný rozvrh – třídnické práce, výuka do 11.50
 • od 8. září – výuka dle stálého rozvrhu

Ostatní třídy

 • 4. září (8:10 – 8:55) – třídnické hodiny – školení k bezpečnosti a ochraně zdraví, školní řád aj.
 • 5. – 7. září – výuka podle mimořádného rozvrhu – z důvodu ukončování stavebních prací
  • nižší gymnázium 1 – 4 vyučovací hodina
  • vyšší gymnázium 1 – 5 vyučovací hodina
 • od 8. září – výuka dle stálého rozvrhu

Náhled rozvrhu hodin (přechod na nový systém Škola OnLine).