Zavítali jsme do Britského centra

Dne 1. 11. 2021 se studenti kvint zúčastnili exkurze v Britském centru, které je pobočkou Knihovny města Ostravy.

Již od příjezdu do knihovny se nám věnovala mladá slečna knihovnice, která nám představila, co všechno můžeme v knihovně najít, počínajíc knihami v dětském oddělení až po známé časopisy Bridge. Možná si někdo může myslet, že jsou v Britském centru knihy pouze v angličtině, avšak je možné zde nalézt také například dvojjazyčné knihy. V rámci knihovny je jedno speciální oddělení, ve kterém se knihy řadí podle zdatnosti čtenáře v angličtině, tzn. od A (Beginners level), přes úroveň B (Intermediate level), až po nejvyšší úroveň C (Advanced level).

Pro studenty, jako jsme my, byla v knihovně k dispozici také sekce učebnic, ale nejdůležitější a nejzajímavější pro nás byly informace o Cambridge English testech na několika úrovních, tedy například pro nás na úrovni B2.

Na konci celé exkurze jsme měli v knihovně rozchod a mohli jsme se podívat na jakoukoli knihu, která nás v průběhu výkladu od knihovnice zaujala nejvíce. Britské centrum určitě znovu navštívím, tolik zajímavých knih v angličtině se jen tak na nějakém místě nenajde.

Eva Barčová, kvinta A