Získali jsme finanční prostředky na rozvoj nadaných žáků!

Finanční prostředky jsme získali na základě dvou níže uvedených žádostí:

Mezinárodní přírodovědná soutěž a podpora talentovaných žáků ve škole – 470.000,- Kč – Název výzvy – Program na podporu vzdělávání a talentmanagementu na území statutárního města Ostravy na rok 2023.

Soutěže na Volgogradské – 200.000,- Kč – Název výzvy – Program na podporu rozvoje kvality školství z rozpočtu statutárního města Ostravy na rok 2023.

V rámci prvního projektu budou prostředky použity na soutěž Fyzikální náboj a dále na podporu talentovaných žáků.  Druhý projekt by měl pomoci realizovat následující soutěže: Volgiáda (matematická soutěž pro žáky pátých ročníků ZŠ), 14. ročník soutěžní přehlídky studentských programů, Vědecký čtyřboj a nově na ekologickou a fotografickou soutěž ECOFACT.

Věříme, že všechny zamýšlené projekty uskutečníme, a pomůžeme tak rozvinout potenciál našich současných a budoucích studentů!

Mgr. Vít Schindler