Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku č. VZ 001/2023 s názvem: „Zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci rozvodů vody a výkon autorského dozoru“

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci rozvodů vody, odpadů a výkon autorského dozoru ke stavbě s názvem „Výměna rozvodů vody a odpadů“