Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku č. VZ 003/2022 s názvem: Dodávka monitorů a dalších počítačových periférií pro Gymnázium Ostrava-Zábřeh

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je nákup periférií pro nově vznikající učebnu VT 3. Jedná se o dodávku 32 monitorů, 31 klávesnic a 31 počítačových myší dle specifikace v příloze č. 2 této výzvy.