Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku č. VZ 005/2022 s názvem: „Dodávka výpočetní techniky č. 3 pro Gymnázium Ostrava-Zábřeh“