Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku č. VZ 001/2022 s názvem: Dodávka výpočetní techniky pro Gymnázium Ostrava-Zábřeh