Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku č. VZ 004/2022 s názvem: „Dodávka výpočetní techniky č. 2 pro Gymnázium Ostrava-Zábřeh“