Zájmové dny 2023

Na 21. a 22. června jsme opět připravili Zájmové dny.

Každý žák si na každý den vybere dle vlastního zájmu právě jednu z nabízených akcí určených pro jeho cílovou skupinu (viz anotace akcí). Výjimkou jsou žáci, kteří mají předem známou absenci, o které informují svého třídního učitele.

Přihlašování proběhne formou Ankety v Bakalářích. Začátek přihlašování 14. 4. 15:00, konec 26. 4. 23:59.

 

ANOTACE AKCÍ – středa

ANOTACE AKCÍ – čtvrtek