GIS day pro primu a kvintu

V rámci výuky geografie jsme 25. 11. 2022 absolvovali přednášku PhDr. Lucie Orlíkové z VŠB o geoinformačních systémech.

Ostravský psí útulek

V pátek 11. listopadu 2022 jsme v rámci biologického semináře navštívili Ostravský psí útulek v Třebovicích.

Fyziklání online 2022

Letos jsme se zúčastnili mezinárodní (a jak už název napovídá) online soutěže ve fyzice.

VYDRA – výlet do reálné vědecké práce ve fyzice

Na podzim se vybraní žáci 5. A zúčastnili semináře, který organizuje Fyzikální ústav AV ČR. V rámci uvedeného semináře nám odborní pracovníci přiblížili vědeckou práci a připravili nás na budoucí řešení otevřených badatelských úloh Turnaje mladých fyziků.

Mezinárodní soutěž Fyzikální náboj

V pátek 4. 11. v areálu mensy Vysoké školy báňské proběhl další ročník mezinárodní soutěže Fyzikální náboj, na jejíž organizaci se dlouhodobě podílí naše gymnázium.

Cesta na Mars – exkurze tercií v planetáriu

Začátkem listopadu se tercie vydaly na zajímavou exkurzi do planetária v Ostravě-Porubě. Protože vesmír je fascinující a hodiny ve škole někdy bývají nudné, vyrazili jsme do terénu. A kde se dozvědět něco nového o vesmíru? No přece v planetáriu!

Řešíme bohatství Země

Devátý ročník geologicko-ekonomické soutěže BOHATSTVÍ ZEMĚ nás letos přivítal aktuálním tématem,a to zemním plynem.

Ostravský astronomický víkend

8.- 9. října se čtyři naši studenti, kteří navštěvují Astronomický kroužek, zúčastnili v ostravském planetáriu akce Ostravský astronomický víkend s Evropskou Jižní observatoří.

Septimy na Noci vědců!!!

Již v tradiční čas, letos 30. září 2022, se na území ČR i celé Evropy konala NOC VĚDCŮ. Ta vznikla v roce 2005 z podnětu Evropské komise a jejím posláním je ukázat všem, že věda není nudná, ba naopak je velmi zajímavá.

Primy v OZO!!!

29. září 2022 se nové posily naší školy, chápej primáni, vydali do OZO Ostrava.

Návštěva Malého světa techniky

V rámci zájmových dní mohli žáci naší školy navštívit zajímavé expozice v Dolní oblasti Vítkovic, a ukončit tak sérii akcí pořádaných sekcí fyziky v tomto školním roce.

Astronomický pátek

Dne 24. června se mohli studenti našeho gymnázia účastnit akce zvané „Astronomický pátek“, která se konala na Slezské univerzitě v Opavě.

Energetická konference

V úterý 7. 6. se vybraní žáci naší školy zúčastnili 1. ročníku Energetické konference.

Jarní seminář Mensy 2022

Osm studentů našeho gymnázia se vydalo do Kostelce nad Vltavou na jarní Mensovní seminář, který byl plný přednášek z přírodovědných oborů.

Úspěch žáků Gymnázia Ostrava-Zábřeh v Astronomické olympiádě

Dne 27. 5. proběhlo celostátní finále XIX. ročníku Astronomické olympiády. Ze zúčastněných 22 soutěžících v kategorii pro 8. a 9. třídy bylo 5 soutěžících z naší školy, tedy téměř čtvrtina. Na stupně vítězů se ale dostali „jen“ Stela Srpová (3. místo) a Matěj Hošek (2. místo), 1. místo obsadil Jan Herzig z Domažlic.

Úspěšní biologové!

Znáte Carla Linného, Charlese Darwina, Louise Pasteura? Ladu Srpovou, Stelu Srpovou a Karolínu Jeziorkovou?

Vodík – fenomén budoucnosti

Všichni jsme už určitě slyšeli o vodíku, ale co vše o něm víme? Studenti kvinty A navštívili 29. 4. 2022 Velký svět techniky, aby se právě o něm dozvěděli co nejvíce.

Královský stolec geologického kladívka je opět náš!

12. ročník soutěže s geovědní tematikou Geologické kladívko 2022, určené pro studenty středních škol a žáky 2. stupně základních škol, se uskutečnil v Geologickém pavilonu prof. Františka Pošepného 29. dubna 2022.

Matematický náboj 2022

18. března 2022 se konal každoroční Matematický náboj, kterého se pravidelně účastní početné množství týmů plnýchpálených počtářů.

Zlepši si techniku

Stejně jako každý rok, i letos jsme se zúčastnili soutěže Zlepši si techniku pořádanou Vysokou školou Báňskou, kde soutěžící porovnávají své schopnosti formou čtyřminutových výkladů popularizující vědu.

Velká cena ZOO

Tématem letošního jarního ročníku byly LESY ČR (biologie volně žijících živočichů, rostlin a hub, geografické rozšíření, ochrana, význam, využití). Na naší škole se prvotního soutěžního kola 25. 3. 2022 zúčastnila čtyři družstva. Do nedělního finále 3. 4. 2022 se probojovalo z několika desítek družstev z různých koutů Moravskoslezského kraje naše pětičlenné družstvo z kvarty B: Justýna Horáková, […]