Septimy v Osvětimi

V pondělí 29. května se v časných ranních hodinách scházíme na parkovišti před kostelem svatého Ducha a něco málo po půl sedmé se vydáváme na poměrně dlouhou cestu do Osvětimi.

Náš vlastní Den země

V pondělí 17. dubna 2023 začala naše škola psát novou environmentální historii. Uspořádali jsme pro studenty vlastní DEN ZEMĚ!

Květinový den

Jak už mnozí jistě zaznamenali na letáčcích v MHD nebo třeba na televizních obrazovkách, na středu 10. 5. opět připadl Český den proti rakovině. Letos se tohoto jinak také zvaného Květinového dne zúčastnili jako dobrovolníci studenti ze sexty A a přidalo se k nim i pár zájemců z jiných tříd.

Videokonference ve třech jazycích

V pátek 26. dubna jsme se v tomto školním roce již potřetí setkali v online prostředí s našimi mezinárodními partnery z Hong Wen High School na Tchaj-wanu. Tématem telekonference tentokrát byly naše mateřské jazyky.

Vzdělávací program Kyvadlo v galerii Gong

V úterý 9. 5. první abecední polovina kvinty A navštívila galerii Gong, kde byl pro nás připraven zajímavý program. Tématem byla kyvadla a propojení fyziky a umění.

Němčina poněkud jinak aneb od Goetha k Rammstein

V pátek 21. dubna přivítali němčináři sext milou návštěvu z Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Paní doktorka Petra Besedová si pro nás připravila tříhodinový workshop o německé kultuře a nutno dodat, že jsme se dotkli skutečně téměř všeho, co by vás mohlo na dané téma napadnout.

Fotbalový úspěch

Ve středu 26. dubna se na hřišti SG uskutečnil fotbalový turnaj gymnázií, kterého se zúčastnilo také naše mladé družstvo chlapců. Záměrně píšu mladé družstvo, jelikož nás reprezentovali převážně žáci kvart a kvint, tedy většinou kluci o dva a tři roky mladší než ostatní týmy.

Byli jsme ve Vídni!

Ve středu 19. dubna dostali studenti našeho gymnázia možnost navštívit hlavní město jednoho z našich sousedů – Vídeň. Ať už keltská osada Vedunia či římský tábor Vindobona, i dnešní Vídeň je pozoruhodné místo.

Za historií rodného města

Dne 18. dubna jsem se zúčastnili regionální dějepisné exkurze, která nás provedla katedrálou Božského Spasitele, kostelem svatého Václava a Ostravským muzeem, jehož expozice nám přiblížila historii Ostravy.

Zlepši si techniku 2023 – velký úspěch!

Dne 21. 4. 2023 se uskutečnilo na VŠB-TUO prezenční kolo soutěže Zlepši si techniku — soutěž v popularizaci přírodních věd a techniky. Proběhlo také vyhlášení výsledků korespondenčního kola soutěže, do které naši studenti zasílali doma připravená videa.
Pod vedením Mgr. Lenky Plachtové se soutěže zúčastnilo 14 studentů našeho gymnázia a s velkou radostí můžeme oznámit, že se naši popularizátoři umístili na stupni vítězů hned několikrát!

Soutěž v ZOO Ostrava

Zoologická zahrada a botanický park Ostrava ve spolupráci s Kruhem přátel zoo pravidelně vyhlašuje dvě soutěže pro žáky druhého stupně základních škol a odpovídající ročníky gymnázií (na jaře a na podzim).

Atletická hala

V úterý 18. 4. 2023 si studenti nižšího gymnázia užili sportovní dopoledne v Atletické hale v Ostravě.

Turnaj mladých fyziků

Turnaj mladých fyziků je mezinárodní prestižní soutěž, ve které se každý rok řeší 17 otevřených fyzikálních úloh (aktuální úlohy: https://tmf.fzu.cz/tasks.php?y ).

Matematická olympiáda

Ve středu 12. 4. 2023 se konalo okresní kolo Matematické olympiády pro kategorie Z6, Z7 a Z8.

JA Czech EXPO Praha

30. března jsme v rámci semináře Aplikovaná ekonomie navštívili soutěžní veletrh studentských firem JA Czech EXPO.

Bohatství země

Březen je pro nás, některé studenty vyššího gymnázia, již tradičně měsícem soutěže BOHATSTVÍ ZEMĚ.