Sbírka na pomoc Ukrajině

Ve dnech 7. – 9. 3. proběhla finanční sbírka na pomoc lidem zasaženým válečným konfliktem na Ukrajině.