Dějepis

Kvarta A v Hrabyni

Dne 16. 5. jsme navštívili Národní památník II. světové války v Hrabyni.

„Halt! Stój!“

Exkurze do Osvětimi byla něco, na co nás připravovali už několik let, vzhledem k tomu, že to je v kalendáři septim na pravidelné bázi.

Úspěch v okresním kole Dějepisné olympiády

18. ledna 2024 proběhlo na ZŠ Mitušova v Ostravě-Hrabůvce okresní kolo Dějepisné olympiády na téma „Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko).“

Dějepisná olympiáda

V závěru listopadu proběhlo, jako už každoročně, školní kolo Dějepisné olympiády, kterou zastřešuje již druhým rokem Univerzita Hradec Králové.

Sekundy v Archeoparku Chotěbuz

Naše cesta započala dne 20. 9. před kostelem sv. Ducha. Třídy 2. A a 2. B s paní asistentkou a profesorkami Fialovou a Skotnicovou se vydaly do Archeoparku v Chotěbuzi.

Septimy v Osvětimi

V pondělí 29. května se v časných ranních hodinách scházíme na parkovišti před kostelem svatého Ducha a něco málo po půl sedmé se vydáváme na poměrně dlouhou cestu do Osvětimi.

Za historií rodného města

Dne 18. dubna jsem se zúčastnili regionální dějepisné exkurze, která nás provedla katedrálou Božského Spasitele, kostelem svatého Václava a Ostravským muzeem, jehož expozice nám přiblížila historii Ostravy.

Kvinta A v archivu

Jak vypadá práce archivářů? Žáci 5. A zjišťovali v Archivu města Ostravy.

Seznamte se, faraon Tutanchamon

Čtvrtek 22. 9., ve třičtvrtě na sedm ráno nastupujeme do vlaku směr Brno, kam přijíždíme v devět hodin. O půl hodiny později nás šalina vyklopí na výstavišti. Náš cíl: Výstava Tutanchamon…

Sekundy v Archeoparku

6. září 2022 se třídy 2.A a 2.B zúčastnily dějepisné exkurze v Archeoparku v Chotěbuzi-Podoboře.

Workshop „Historie, fotografie a média“

Ve čtvrtek 2. června zavítal do naší školy lektor z Ústavu pro studium totalitních režimů v Praze Mgr. Pýcha, Ph.D., aby s našimi studenty 5. A, 7. a 4.A v rámci hodin dějepisu udělal workshop na téma „Historie, fotografie a média.“

Prima v Muzeu Těšínska

Průvodci pro žáky připravili aktivity spojené s pravěkým osídlením našeho regionu, s počátky středověku na Těšínsku a rodem Piastovců.

Velikonoční Raduň

Ve středu 20. dubna se uskutečnila dějepisná exkurze sext na Opavsko, kde si měli studenti možnost prohlédnout interiéry a exteriér zámku Raduň, původně gotické tvrze, přestavěné v 16. století na renesanční zámek.

Program Živá katedrála

V úterý 19. dubna si studenti tercie B v rámci projektu Živá katedrála, kterou nabízí ŘKF v Moravské Ostravě, prohlédli katedrálu Božského Spasitele v centru Ostravy.

Návštěva Archivu města Ostravy

Studenti kvinty A měli možnost seznámit se s posláním archivu jako instituce, strukturou českých archivů, historií a archivními fondy našeho městského archivu i způsobem nakládání s archiváliemi či jejich ukládáním.

Sekundy v archeoparku

14. 9. 2021 jsme absolvovali exkurzi do Archeoparku Chotěbuz, která byla příjemným doplněním výuky dějepisu.

Projektový den – „Druhá světová válka“

Kdo nás okupoval? Kdo osvobodil? Můžou za všechno Židé a cyklisté? Tak toto všechno a ještě více bylo zodpovězeno během výukového programu v Hrabyni, jehož se zúčastnili kvartáni. Kéž se z toho poučí!